Colonnade Insurance S.A.

"Colonnade Insurance S.A. jest firmą zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą w całości do Fairfax Holding Limited, utworzoną w celu strategicznej ekspansji działalności ubezpieczeniowej Fairfax na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzimy działalność za pośrednictwem oddziałów w Polsce, Czechach, Bułgarii i Rumunii, na Słowacji, Węgrzech oraz spółki zależnej na Ukrainie. Colonnade oferując produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych zatrudnia ponad 450 pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej."

W razie pytań lub wątpliwości związanych z ubezpieczeniem szkolnym następstw nieszczęśliwym wypadków (NNW), prosimy o kontakt z pracownikami agencji ubezpieczeniowej PIB Ubezpieczenia sp. z o.o.:

 

Edyta Bachar
e-mail:
tel. kom.: 502 099 595

 

Joanna Markiewicz
e-mail:
tel. kom.: 519 877 830

 

PIB Ubezpieczenia sp. z o.o.
Biuro: ul. Ślężna 112/U9, 53-111 Wrocław
Siedziba: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka