WYBIERZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

ubezpieczeniwszkole.pl

To platforma na której każdy zainteresowany, znajdzie najistotniejsze informacje na temat programu ubezpieczeń szkolnych następstw nieszczęśliwych wypadków wynegocjowanego za pośrednictwem PIB Broker S.A.

Na stronie znajdują się zarówno Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z Tabelami Uszczerbków na Zdrowiu, jak również informacje na temat tego, jak należy zgłosić szkodę oraz druki zgłoszenia roszczenia. Strona zawiera również kontakt do Ubezpieczycieli i PIB Broker S.A.

olowek